Abonnement

 

Abonnementsstyring til Business Central og Dynamics NAV er udviklet for at lette faktureringen af din virksomheds tilbagevendende ydelser.

Med Abonnementsstyring til Business Central og Dynamics NAV fra PC-Software A/S er det muligt at oprette et eller flere abonnementer på dine kunder. 

Abonnementer kan være mange ting:

  • Tidsskrifter
  • Serviceaftaler
  • Medlemskaber
  • Programlicenser
  • Hotline aftaler
  • Etc.

De artikler, man sælger på abonnementsform oprettes som varer i Business Central / NAV.
Ved oprettelsen af et abonnement vælges en vare, en startdato, en abonnementsperiode og et antal enheder.
Det er endvidere muligt at tilknytte et gebyr til abonnementet.Prisberegningen på abonnementsvarerne følger de sædvanlige prismodeller i Business Central og Dynamics NAV, hvorved vedligeholdelsen af abonnementspriserne lettes betydeligt.

Månedligt eller efter behov udføres en ”kørsel”, som genererer fakturaer for de abonnementer, der forfalder i en angiven periode. På fakturaerne anføres, hvilken periode abonnementet er gældende for.

Hvis man ønsker at skabe sig et overblik over, hvilke abonnementer, der skal faktureres inden for en given periode, kan man få udskrevet en kontrolrapport uden at fakturaerne oprettes.

Et abonnement strækker sig i sagens natur over flere måneder, så for at få det korrekte billede af varesalget, indeholder modulet derfor en periodiseringsfunktion, som automatisk fordeler varesalget over de enkelte måneder i abonnementsperioden. Dette giver også en korrekt periodisering, hvis abonnementet fordeler sig over flere regnskabsår.

Få mere at vide om Dynamics NAV Abonnementsstyring ved at kontakte PC-Software A/S.